Από το 1998, το νερό ΛΑΟΝΑ συλλέγεται από φυσική πηγή που ρέει ακατάπαυστα για αιώνες στους πρόποδες του βουνού ΛΑΟΝΑ στο χωριό Άρσος. Το νερό εμφιαλώνεται όπως ρέει από την πηγή επί τόπου και έπειτα διανέμεται προς κατανάλωση.

Τα προϊόντα μας

Τα προϊόντα μας
είναι το νερό
LAONA, JOANNA & MELANIE.
[περισσότερα]

Το νερό προέρχεται από μια σειρά πετρωμάτων που ξεκινούν απο την περιοχή του βουνού ΛΑΟΝΑ στο Άρσος και επεκτείνονται μέχρι την περιοχή Πάχνας.
Η γη αυτή χαρακτηρίζεται σαν ασπρογή, τα εδάφη της οποίας αποτελούν τα καλύτερα φυσικά φίλτρα νερού. [περισσότερα]

Η Eταιρεία
Η εταιρεία Γ. Χριστούλου & Υιοί Λτδ. ιδρύθηκε το 1955 από τον κ. Γιαννάκη Χριστοδούλου με κύριες δραστηριότητες την εισαγωγή και αντιπροσώπευση Υλικών Οικοδομής και Ειδών Υγιεινής.
[περισσότερα]

Οι πελάτες μας